login:
paswoord:
paswoord vergeten ?
 
  NIEUWS REGLEMENT CLUBADRESSEN LEDENLIJST COMPETITIE BEKER KAMPIOENSCHAP ARCHIEF  
 
 
 Nieuws
Belangrijk! Important! 25-07-2021

Belangrijk!  Important!

Voor 1 augustus moet iedereen laten weten of zijn club verder speelt in seizoen 21/22 of niet. Het spelersbestand moet dan ook zijn doorgegeven of aangepast.

Laat dit weten per email met duidelijke vermelding van de naam van uw club zoals ze ingeschreven staat. Kijk ook alles grondig na op onze site cbkregio-oost.be.

Voor bijkomende vragen kan u telefoneren naar 0475/977224 of 012/217709.

 

Avant le 1er août, chacun doit nous faire savoir si son club continuera à jouer la saison 21/22 ou non. Le fichier joueur doit donc avoir été transmis ou ajusté.

Faites-nous savoir par email en indiquant clairement le nom de votre club tel qu'il est enregistré. Vérifiez également tout attentivement sur notre site cbkregio-oost.be.

Pour des questions supplémentaires, veuillez appeler le 0475/977224 ou le 012/217709.

 
CBK Lezen ..Liere 10-07-2021

Door het overlijden van mijn kleindochter Cloë (11jaar) zou ik het ten zeerste op prijs stellen mij niet meer te contacteren tot en met 16/07.

Zo heeft iedereen wat meer tijd om zich in orde te maken.

Alles wordt opgeschoven tot na die datum en zou dan in orde moeten zijn voor 26/07.

Bedankt voor jullie begrip.

 

En raison du décès de ma petite-fille Cloë (11 ans), j'apprécierais vraiment de ne pas me contacter avant le 16/07.

De cette façon, chacun a un peu plus de temps pour se mettre en ordre.

Tout sera reporté après cette date et devrait être en ordre pour le 26/07.

Merci pour votre compréhension.

 
Opgelet! Attention! 04-07-2021

Beste clubverantwoordelijke,

 

Voor 10 juli moeten alle wijzigingen en/of nieuwe inschrijvingen, doorgegeven worden.

Daarna zal er een nieuwe reeksindeling volgen. Daarna wordt er een nieuwe speelkalender gemaakt en kan er niets meer gewijzigd worden.

DOE DUS HET NODIGE!!!!!

 

 

Cher directeur de club,

 

Toutes modifications et/ou nouvelles inscriptions doivent être transmises avant le 10 juillet.

Après cela, un nouveau format de série suivra. Après cela, un nouveau calendrier de jeu est créé et rien ne peut être modifié.

ALORS FAIRE LE NÉCESSAIRE !!!!!

 

 
Mededeling / Déclaration 21.06.2021 21-06-2021

Aan alle clubverantwoordelijken. 21.06.2021

Nu is het bijna voor 100% zeker dat onze tafelvoetbal competitie kan starten in september. De besmettingen moeten laag blijven.

De clubs die nog niet in orde zijn moeten voor 10 juli hun inschrijving in orde brengen. Neem contact op met 0475/977224 of 012/217709 en doe het nodige.

Na 10 juli worden de reeksen aangepast en de kalender gemaakt. Adreswijziging en naam wijziging moet voor 10 juli  meegedeeld worden voor de clubs die nu reeds zijn ingeschreven. Ook moeten sommige clubs hun spelers nog inschrijven, ook hier is wijziging nog mogelijk.

Neem a.u.b. contact op met uw clubleden en controleer ook op onze site onder "clubadressen" en "ledenlijst" of alles klopt.

 

 

A tous les responsables du club. 21.06.2021

 

Aujourd'hui, il est presque certain à 100 % que notre compétition de baby-foot pourra commencer en septembre. Les infections doivent être maintenues à un niveau bas.

Les clubs qui ne sont pas encore en règle doivent compléter leur inscription avant le 10 juillet. Contactez le 0475/977224 ou le 012/217709 et faites le nécessaire.

Après le 10 juillet, la série sera ajustée et le calendrier fait. Le changement d'adresse et le changement de nom doivent être communiqués avant le 10 juillet pour les clubs déjà inscrits. Aussi, certains clubs doivent encore inscrire leurs joueurs, des changements sont encore possibles ici aussi.

Contactez s.v.p. les membres de votre club et consultez également notre site sous « adresses du club » « clubadressen » et « membres » « ledenlijst » si tout est correct.

 

 
CBK 12-05-2021

Ik roep iedereen op om zich te laten vaccineren. Het zou kunnen dat er een vaccinatie paspoort nodig gaat zijn.

J'appelle tout le monde à se faire vacciner. Il se peut qu'un passeport de vaccination soit requis.

 
Tafelvoetbal herbeginnen / Recommencé de jour compétiton! 11-05-2021

In september zijn we in de mogelijkheid om terug tafelvoetbal competitie te spelen. De clubs die nog wensen deel te nemen moeten zich kenbaar maken. Alle clubs die vorig seizoen inschreven waren, zijn automatisch ingeschreven voor 2021-2022, uitgezonderd enkel clubs die nog niet volledig in orde waren omdat hun inschrijving niet volledig betaald was.

Deze clubs zal ik trachten te contacteren.

 

En septembre, nous pourrons à nouveau jouer au baby-foot. Les clubs qui souhaitent encore participer doivent se faire connaître. Tous les clubs qui se sont inscrits la saison dernière sont automatiquement inscrits pour 2021-2022, à l'exception des seuls clubs qui n'étaient pas entièrement en ordre parce que leur inscription n'était pas entièrement payée.

J'essaierai de contacter ces clubs.

 
Inschrijvingen / inschriptions 21/22 on line 11-05-2021

De clubs die reeds ingeschreven voor seizoen 2021-2022 zijn staan on line!

Les clubs inscrit pour 21/22 sont on ligne!

 
  Gelieve via info@cbkregio-oost.be contact op te nemen voor eventuele wijzigingen of foutmeldingen